Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Exekuční srážky od 1.7.2020

2.6.2020
Od 1.7.2020 se zvyšují nezabavitelné částky u exekucí.

Exekuční srážky od 1.7.2020

Od 1.7.2020 dochází ke změně výpočtu nezabavitelných částek a tím i k jejich navýšení v rámci exekucí ze mzdy.

  od 1.4.2020 od 1.7.2020
Základní nezabavitelná částka* 6 908,00 Kč 7 772,00 Kč
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 1 727,00 Kč 2 591,00 Kč
Částka, nad kterou je mzda plně zabavitelná 20 724,00 Kč 20 724,00 Kč

*základní nezabavitelná částka může být postihnuta např. v případě, kdy máte souběh příjmu (mzda, odměna, důchod atp.). V takovém případě soudní exekutor rozhodne, který z plátců mzdy si částku ponechá a ostatní sráží tzv. od 1. koruny.

jknis090js9ciivpro1vpb0925