V Praze jsou 2 zájemci na 1 pracovní místo

26.1.2018
Počet nezaměstnaných osob v ČR a obzvlášť v Praze stále klesá. Od dubna 2017, kdy došlo k situaci, že počet volných míst převýšil počet nezaměstnaných se tento rozdíl stále prohlubuje.

V Praze jsou 2 zájemci na 1 pracovní místo

Počet nezaměstnaných osob v ČR a obzvlášť v Praze stále klesá. Od dubna 2017, kdy došlo k situaci, že počet volných míst převýšil počet nezaměstnaných se tento rozdíl stále prohlubuje. V prosinci 2017 bylo na ÚP v Praze přihlášeno celkem 21 787 osob a v nabídce 42 380 míst. Z uvedeného se dá říct, že je v nabídce 2x tolik pracovních míst než uchazečů na ÚP.

Průměr nezaměstnanosti v ČR se i v prosinci udržel pod 4,00% a i když se z celkového hlediska mírně nezaměstnanost zvýšila, tak pro samotnou Prahu došlo naopak k dalšímu snížení na 2,30% a u Prahy-východ dokonce na 1,30%.

 

puubkb5c7jf98f676buj9ktaj2