SUIP v roce 2017 provedl téměř 25 tisíc kontrol

28.3.2018
Státní úřad inspekce práce provedl v minulém roce téměř 25 000 kontrol.

SUIP v roce 2017 provedl téměř 25 tisíc kontrol

V minulém roce uskutečnily orgány inspekce práce celkem 24 945 kontrol. Nejčastěji se zaměřily na dodržování bezpečnosti práce a na dodržování pracovních vztahů a podmínek. Odhalování nelegálního zaměstnávání se věnovalo celkem 9 707 kontrol.

Kontroloři zjistili celkem 35 77 nedostatků, z čehož nejčastější byly zaznamenány:

  • v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení (19 098 nedostatků),
  • v oblasti pracovních vztahů a podmínek (9 160 nedostatků)

V rámci kontrol se zaměřením na nelegální zaměstnávání odhalil inspektorát práce 2 918 nelegálně zaměstnaných osob, z toho:

  • 767 občanů ČR,
  • 1 917 cizinců,
  • 234 občanů EU.

Inspektorát práce přijal v loňském roce téměř 7000 podnětů ke kontrole, které nejčastěji upozorňovaly na možné porušování právních předpisů v oblasti pracovních vztahů a podmínek. Druhé nejčastější podání upozorňovalo na možnost nelegálního zaměstnávání.

Celkem bylo zaměstnavatelům uděleno 3 516 pokut  v celkové výši 218 796 800 Kč.

Zdroj:
www.suip.cz

b3rvsldnk3br36k5hj6hmvnam7