SUIP udělilo Pseudoagenturám v roce 2017 pokuty ve výši 15 570 000 Kč

26.1.2018
SUIP uveřejnilo tiskovou zprávu týkající se výsledků kontrol na poli zprostředkování zaměstnání za rok 2017. Kontrola byla zaměřena jak na agentury práce, tak na nově definované zastřené agenturní zaměstnávání (od 29.7.2017).

SUIP udělilo Pseudoagenturám v roce 2017 pokuty ve výši 15 570 000 Kč

SUIP uveřejnilo tiskovou zprávu týkající se výsledků kontrol na poli zprostředkování zaměstnání za rok 2017. Kontrola byla zaměřena jak na agentury práce, tak na nově definované zastřené agenturní zaměstnávání (od 29.7.2017).

Kontroly zastřeného agenturního zaměstnávání (pseudoagentur)

Co je zastřené agenturní zaměstnávání jsme psali zde. Jednoduše lze říct, že se jedná o dodání zaměstnanců bez platného povolení ke zprostředkování zaměstnání. Zajištění pracovníků touto formou není agenturní zaměstnání a neprovádí je agentury práce, bohužel je tento jev často spojován právě s agenturami práce, i když neoprávněně.

V případě zajištění pracovníků touto formou (často skrývanou za outsourcing služeb aj.) hrozí dle § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti pokuta ve výši od 50.000 Kč do 10.000.000 Kč.

V roce 2017 bylo zahájeno 382 kontrol na zastřené agenturní zaměstnávání:

  • k 31.12. jich bylo ukončeno 312,
  • celkem zjištěno 458 nedostatků,
  • 108 osob (z toho 105 cizinců) vykonávalo práci nelegálně,
  • bez povolení zprostředkovalo práci 140 pseudoagentur,
  • pokuta byla uložena 103 zaměstnavatelům v celkové výši 15.570.000 Kč

Vzhledem k uvedenému počítá SUIP s kontrolami zastřeného agenturního zaměstnání i v roce 2018

Kontroly agentur práce

Do ročního kontrolního plánu byly i v roce 2017 zahrnuty agentury práce. Celkem bylo zahájeno 570 kontrol:

  • zjištěno 866 nedostatků,
  • 986 porušení pracovněprávních předpisů,
  • uloženo 122 pokut v celkové výši téměř 11 milionů korun

ZDROJ: Tisková zpráva SUIP

r0mnb60dap3jbhgpenk76aume2