SUIP provedl mimořádnou kontrolní akci v Brně Modřicích

5.9.2018
Dne 30.8.2018 se v Brně-Modřicích konala mimořádná kontrolní akce provedená Státním úřadem inspekce práce.

SUIP provedl mimořádnou kontrolní akci v Brně Modřicích

Dne 30.8.2018 se v Brně-Modřicích konala mimořádná kontrolní akce provedená Státním úřadem inspekce práce. Na pracovišti byli zjištěni 2 zaměstnavatelé, u kterých je podezření na zastřené zprostředkování zaměstnání. Zaměstnavatelé měli pronajímat pracovní síly jinému zaměstnavateli na základě smlouvy o dílo a umožnit nelegální práci cizinců mimo pracovně právní vztah a bez platného povolení k zaměstnání.

Na pracovišti byla přítomna i agentura práce, která měla zaměstnat a přidělit k uživateli několik Moldavských občanů, kteří měli padělané rumunské občasné průkazy.

Za veškeré uvedené činnosti hrozí společnostem pokuta do výše 10 milionů Kč.

SUIP provedlo v rámci odboru kontrol nelegálního zaměstnávání pro Jihomoravský kraj letos celkem 22 plánovaných kontrol, z toho 13 společně s Policií ČR. Kontroloři prověřili více než 200 cizinců ze zemí mimo EU, ze kterých byla téměř polovina podezřelá z výkonu nelegální práce bez platného povolení.

V červenci 2018 byla uložena pokuta ve výši 10 000 000 Kč za umožnění výkonu nelegální práce.

Zdroj: www.suip.cz

i3ohgemmk97818c4lsjs1gkud6