Struktura volných pracovních míst v roce 2017

3.8.2018
Největší poptávka po zaměstnancích byla v roce 2017 zaznamenána ve zpracovatelském průmyslu – téměř 23,6%, dále v odvětví velkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidel a ve stavebnictví.

Struktura volných pracovních míst v roce 2017

Největší poptávka po zaměstnancích byla v roce 2017 zaznamenána ve zpracovatelském průmyslu – téměř 23,6%, dále v odvětví velkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidel a ve stavebnictví.

Struktura volných míst odpovídá odvětvím s největším nedostatkem pracovníků. V roce 2017 spadalo nejvíc volných pracovních míst do 8 třídy – obsluha strojů a zařízení (dle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO).

Ve skupině obsluha strojů a zařízení dosáhl počet volných míst v roce 2017 hodnoty 58 900 V rámci této třídy byla nejvyšší poptávka po řidičích nákladních automobilů nebo speciálních vozidel, dále o montážní dělníky a obsluhu vysokozdvižných vozíků. Druhou nejpočetnější skupiny byla třída 9 – pomocní a nekvalifikovaní dělníci.

V porovnání s rokem 2016 byl nárůst v kategoriích Pomocní a nekvalifikovaní dělníci a Obsluha strojů a zařízení takřka dvojnásobný. Zhruba o polovinu se zvýšila i poptávka v kategorii Řemeslníci a opraváři.

Velké množství nově vytvářených pracovních míst jsou pozice, které nezahrnují požadavky na vysoké vzdělání. V roce 2017 tvořila pracovní místa s požadavkem na dosažené základní vzdělání téměř 33% pracovních míst, které byla neobsazené déle než 3 měsíce.

Zdroj: www.mpsv.cz

u1dr6rbcka25g59gqjp7e3f053