Novela insolvenčního zákona, teritorialita exekutorů

3.3.2018
Novela insolvenčního zákona a teritorialita exekutorů jsou plánované změny v české legislativě.

Novela insolvenčního zákona, teritorialita exekutorů

Novela insolvenčního zákona

Cílem novely insolvenčního zákona je umožnit oddlužení osobám, které se nachází v dluhové pasti a nesplňují platné podmínky oddlužení.

Proces oddlužení by se měl skládat ze tří pásem v závislosti na výši splacených pohledávek:

  • 3 roky, splacení minimálně 50% hodnoty pohledávek,
  • 5 let, splacení 30% - 49% hodnoty pohledávek,
  • 7 let, splacení do 30% hodnoty objednávek.

Novela počítá s tím, že některé pohledávky není možné snížit a dlužníkovi zůstanou i po oddlužení. Jedná se například o výživné nebo náhrady škody.

Od přijetí novely je očekáván pozitivní společenský i ekonomický vliv. Osoby v dluhové pasti se vrátí do ekonomicky aktivního života. Zvýší se tak příjem státního rozpočtu z jejich daní a odvodů pojištění. Naopak dojde ke snížení státních výdajů na sociální dávky.

Novela byla schválena vládou v lednu 2018 a bude se jí zabývat Sněmovna. Navrhované změny jsou ale terčem kritiky některých opozičních i vládních zákonodárců. Ministerstvo ale za návrhem stojí.

Teritorialita exekutorů

Teritorialita neboli místní příslušnost exekutorů v praxi znamená, že exekutor je přidělován nezávislým soudem. Každý exekutor také vykonává činnost pouze v rámci příslušného kraje. Pokud je zahájena exekuce vůči osobě, která již exekuci má, je nová exekuce přidělena stejnému exekutorovi. Výsledkem je, že každý dlužník by své exekuce řešil s jedním exekutorem.

Pro zavedení teritoriality se vyjadřují i někteří exekutoři, kteří se sdružují v Platformě za teritorialitu. Platforma usiluje o změnu legislativních podmínek a navrhuje systém územní působnosti exekutorů.

Situace ohledně legislativy je momentálně velmi nepřehledná. Dle portálu ceska-justice.cz se skupina dvaceti pěti senátorů obrátila na Ústavní soud  s návrhem na zrušení části exekučního řádu. Chtějí tak omezit konkurenci exekutorů tím, že zruší současnou svobodnou volbu exekutora věřitelem.  Dále chtějí dosáhnout právě místní příslušnosti exekucí.

Zdroj:
www.mapaexekuci.cz
www.idnes.cz
www.teritorialita.webnode.cz
www.ceska-justice.cz

bqjh8h7hs1rihlpsd7rebhd343