Nezaměstnanost v roce 2017

24.7.2018
Díky příznivému vývoji české ekonomiky došlo k poklesu nezaměstnanosti v roce 2017 oproti předchozímu roku.

Nezaměstnanost v roce 2017

Díky příznivému vývoji české ekonomiky došlo k poklesu nezaměstnanosti v roce 2017 oproti předchozímu roku. Na konci roku 2016 evidoval Úřad práce ČR 381,4 tis. uchazečů o zaměstnání, k  31. 12. 2017 poklesl počet uchazečů na 280,6 tis. Meziroční rozdíl činil 100,8 tis. osob. Počet uchazečů klesal po celý rok 2017 (s výjimkou měsíce května a června).  

Podíl nezaměstnaných osob na trhu práce měl ke konci roku 2016 hodnotu 5,2%. Ke dni 31. 12. 2017 poklesl na 3,8%. Meziroční rozdíl tak byl 1,4 procentního bodu. Průměrný podíl nezaměstnaných osob byl za rok 2017 4,3%.

V roce 2017 došlo k růstu volných pracovních míst, která zaměstnavatelé nahlásili na příslušná pracoviště Úřadu práce ČR. Ke dni 31. 12. 2016 evidoval Úřad práce 132 500 volných pracovních míst. Ke stejnému dni v roce 2017 bylo volných míst 216 600. Meziroční nárůst tak činil více než 84 000 míst. Průměrný počet volných pracovních míst v roce 2017 dosáhl 178 200 tisíc.

Na 1 volné pracovní místo evidované úřadem práce připadalo v roce 2017 průměru 1,8 uchazečů o zaměstnání. V roce 2016 se jednalo o 3,2 uchazeče. Ke dni 31. 12. 2017 dosáhl poměr uchazečů o zaměstnávání a volných pracovních míst hodnoty 1,3.

Zdroj: www.mpsv.cz

53j3t3bo6dngr7tgssn4l4pu25