Náklady práce – největší překážka v podnikání v roce 2019

11.12.2018
Dle šetření Eurochambres (Evropská asociace obchodních a průmyslových komor), kterého se účastnilo 45 tisíc podniků z 26 zemí v Evropě, budou náklady na pracovní sílu v roce 2019 největší překážkou v podnikání.

Náklady práce – největší překážka v podnikání v roce 2019

Dle šetření Eurochambres (Evropská asociace obchodních a průmyslových komor), kterého se účastnilo 45 tisíc podniků z 26 zemí v Evropě, budou náklady na pracovní sílu v roce 2019 největší překážkou v podnikání.
Celkový výhled na rok 2019 vyznívá pozitivně. Převládají ale obavy z jeho oslabení díky nedostatku pracovní síly, nesoul a také díky geopolitickým rizikům. Očekávání českých podniků jsou optimističtější než ve zbytku Evropy.

Hlavní závěry průzkumu:

  •  V roce 2019 budou největším problémem růstu náklady na pracovní sílu. V České republice označilo tento fakt jako brzdu svého vývoje v roce 2019 62% podniků. Doposud byl za největší problém považován nedostatek kvalifikované pracovní síly.
  • Růst mezd je nejvíce očekáván v zemích střední a východní Evropy. Nejrychleji mzdy rostly v posledních 10 letech v Bulharsku. Česká republika je na druhém místě.
  • Kvůli zvýšeným nákladům na pracovní sílu některé firmy omezí investice. Vyšší mzdy budou mít vliv na nárůst prodeje na domácím trhu. Zároveň dojde ke zpomalení růstu zaměstnanosti díky vyčerpané nabídce na trhu práce.
  • Očekávaný vývoz v rámci EU i mimo se proti roku 2018 sníží. Důvodem je nejistota v geopolitické situaci. České podniky změnu neočekávají.
  • Brexit označovaly za překážku především irské podniky. V ostatních zemích byla obava z brexitu výrazně nižší. V České republice brexit zmínilo jako překážku 1 procento podniků.


Zdroj: Hospodářská komora České republiky - Komorový barometr, říjen 2018, 536 respondentů, max 3 odpovědi

Zdroj: www.komora.cz

fg4diolihqhkn6jj2cgglt7lq4