Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Minimální mzda od 1.1.2017

31.12.2016
Minimální mzda od 1.1.2017

Minimální mzda od 1.1.2017

Zvýšení sazby minimální mzdy

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu dle zákoníku práce. Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry.

MPSV od 1. 1. 2017 zvyšuje minimální mzdu o 1 100 Kč, tedy z dosavadních 9 900 Kč na 11 000 Kč.

 

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin od 1.1.2017 činí:

11 000 Kč za měsíc nebo 66,00 Kč za hodinu

podle toho, jakým způsobem se výše mzdy v pracovní smlouvě či dohodě sjedná.

 

Zvýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy

Současně se zvýšením měsíční minimální mzdy dochází také ke zvýšení základní hodinové sazby a nejnižších úrovní tzv. zaručené mzdy, dle druhu vykonávaných prací. Platí rozdělení do 8 skupin prací podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy:

Skupina prací

Sazba Kč/hod nyní

Sazba Kč/hod od 1.1.2017

Sazba Kč za měsíc nyní

Sazba Kč za měsíc od 1.1.2017

1.

58,70

66,00

9 900

11 000

2.

64,80

72,90

10 900

12 200

3.

71,60

80,50

12 100

13 400

4.

79,00

88,80

13 300

14 800

5.

87,20

98,10

14 700

16 400

6.

96,30

108,30

16 200

18 100

7.

103,30

119,60

17 900

19 900

8.

117,40

132,00

19 800

22 000

 

Minimální mzda a délka pracovní doby

Výše minimální mzdy se vztahuje ke stanovené týdenní pracovní době 40 hodin. Zaměstnanci mohou mít stanovenou i jinou týdenní pracovní dobu. Např. týdenní pracovní doba zaměstnanců pracujících v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu činí 37,5 hodiny týdně. Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem činí 38,75 hodiny týdně.

V těchto případech se minimální mzda za hodinu zvýší úměrně ke zkrácené stanovené pracovní době. Tím je zajištěn při různé délce stanovené týdenní pracovní doby nárok zaměstnance (při odpracování stanovené doby) na stejnou výši minimální mzdy za týden či měsíc.

Příklady minimální mzdy podle délky stanovené týdenní pracovní doby od 1.1.2017:

Týdenní pracovní doba

v hodinách

Minimální mzda

v Kč/hod

40,00

66,00

38,75

68,13
37,50 70,40

 

Doplatek do výše minimální mzdy

Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek, a to bez ohledu na jeho zaviněnou či nezaviněnou nižší výkonnost, což platí i pro zaměstnance odměňované úkolovou mzdou.

 

Vývoj minimální mzdy od roku 1991

Minimální mzda byla poprvé zavedena v roce 1991. Stanovení minimální mzdy od 1. ledna 2017 je již devatenáctou změnou od jejího zavedení:

Období

Kč/měsíc

Kč/hod

1991 únor

2 000

10,80

1992 leden

2 200

12,00

1996 leden

2 500

13,60

1998 leden

2 650

14,80

1999 leden

3 250

18,00

1999 červenec

3 600

20,00

2000 leden

4 000

22,30

2000 červenec

4 500

25,00

2001 leden

5 000

30,00

2002 leden

5 700

33,90

2003 leden

6 200

36,90

2004 leden

6 700

39,60

2005 leden

7 185

42,50

2006 leden

7 570

44,70

2006 červenec

7 955

48,10

2007 leden

8 000

48,10

2013 srpen

8 500

50,60

2015 leden

9 200

55,00

2016 leden

9 900

58,70

2017 leden

11 000

66,00

 

9ev2ap37icffd65j330959f9c1