Kontrolní činnost SUIP v roce 2018

3.4.2019
V roce 2018 bylo oblastními inspektoráty práce provedeno 8 339 kontrol, které byly zaměřené na odhalování nelegálního zaměstnávání.

Kontrolní činnost SUIP v roce 2018

V roce 2018 bylo oblastními inspektoráty práce provedeno 8 339 kontrol, které byly zaměřené na odhalování nelegálního zaměstnávání. Zjištěno bylo více než 4 500 nelegálně zaměstnaných osob, z toho v 763 případech se jednalo o občany ČR a v 225 případech o občany EU. V ostatních případech se jednalo o cizince ze třetích zemí (nejčastěji Ukrajina, Vietnam, Moldávie..).

Z grafu vyplývá, že v roce 2018 docházelo k růstu odhalených nelegálně pracujících cizinců. Motivací k nelegálnímu zaměstnávání zůstává na první příčce ekonomický faktor – za nelegálně zaměstnané cizince není zaměstnavatelem odvedeno zdravotní a sociální pojištění.

Nelegálně pracující osoby byly nejčastěji odhaleny v sektoru stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a velkoobchod a maloobchod.

V roce 2018 bylo inspektorátem práce uloženo celkem 492 pokut za spáchání přestupku umožnění výkonu nelegální práce v celkový výši 151 519 500,- Kč.

Orgány inspekce práce se při kontrolní činnosti zaměřené na nelegální zaměstnávání setkávaly i se zneužíváním institutu agenturního zaměstnání. Jednalo se o případy tzv. zastřeného zprostředkování zaměstnání, kdy namísto řádného zaměstnávání fyzických osob za účelem jejich dočasného přidělení k uživateli jsou uzavírány obchodní vztahy.

 

Zdroj: Zpravodaj SUIP dostupný na www.suip.cz

r4gahrd4vb6d007pmv3f5de500