Kontrolní akce SUIP ve Zlíně

23.10.2018
Pracovníci Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj provedli 2.10.2018 kontrolu na pracovišti společnosti Gumárny Zubří a.s., která byla zaměřena na odhalování nelegálního zaměstnávání.

Kontrolní akce SÚIP ve Zlíně

Pracovníci Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj provedli 2.10.2018 kontrolu na pracovišti společnosti Gumárny Zubří a.s., která byla zaměřena na odhalování nelegálního zaměstnávání.
Zkontrolováno bylo celkem 47 osob, z nichž bylo 29 cizinců. Osoby na pracovišti vykonávaly práci pro 5 různých subjektů. Z každým z těchto subjektů byla zahájena samostatná kontrola.

Již během kontroly na pracovišti bylo zjištěno, že 13 občanů Ukrajiny vykonávalo práci bez platného oprávnění k pobytu na území ČR.
Pracovníci SUIP budou v kontrole nadále pokračovat, aby ověřili skutečnosti, které zjistili na místě.  Dále proběhne kontrola dokladů a obchodních vztahů, kvůli odhalení možného zastřeného zprostředkování zaměstnání.

Zdroj: www.suip.cz

cukdtufedrbfj8pmf552a5bau4