Kontrola zaměřená na nelegální zaměstnávání cizinců

11.5.2018
Dne 24.4.2018 proběhla kontrola SUIP a Policie ČR zaměřená na Zastřené agenturní zaměstnávání. Při prokázání podezření hrozí pokuta do výše 10.000.000 Kč.

Kontrola zaměřená na nelegální zaměstnávání cizinců

Ve úterý 24. dubna 2018 proběhla na pracovišti organizační složky nadnárodní společnosti ve Znojmě kontrola zaměřená na nelegální zaměstnávání cizinců. Kontrolu provedlo 7 inspektorů Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj ve spolupráci s Policií České republiky. Bylo zkontrolováno celkem 25 osob a u jedné z dodavatelských firem bylo zjištěno 7 cizinců, kteří neměli uzavřený pracovněprávní vztah ani vydané pracovní povolení. Jedna osoba navíc neměla ani platné oprávnění k pobytu na území České republiky. Všichni cizinci byli odvezeni k dalšímu řízení na Policii ČR a bude rozhodnuto o jejich vyhoštění z České republiky. „Dodavatel“ cizinců je podezřelý, že umožnil nelegální práci cizinců a poskytoval služby jako zastřený zprostředkovatel zaměstnání, za což mu hrozí pokuta od 50 000 Kč do 10 milionů korun.

Zdroj: SUIP

​Co je zastření zprostředkování zaměstnání jsme vysvětlovali v článku Agentury práce, Pseudoagentury a Zastřené agenturní zaměstnávání.

Zkráceně lze uvést, že se jedná o "dodávání" zaměstnanců klientovi. Tito zaměstnanci jsou řízení a úkolováni klientem, práci vykonávají v prostorech klienta a za pomoci materiálu a strojů klienta. Takovýto způsob zajištění pracovníků lze pouze v rámci agenturního zaměstnávání nebo přímým zaměstnáním těchto zaměstnanců klientem. Varianta, kdy se jedná o zaměstnance dodavatelské firmy je ve většině případů za hranou zákona a od roku 2017 hrozí pokuta od 50.000 Kč do 10.000.000 Kč za zjištěný případ zastřeného agenturního zaměstnávání.

l1pgpmeb8ijseaj9u40v3svnk6