Inspektoři se v závěru roku při kontrolách zaměřili na agenturní zaměstnávání

22.12.2017
Inspektoři se v závěru roku při kontrolách zaměřili na agenturní zaměstnávání. Cílem byla kontrola agentur práce, které neuhradili v řádeném termínu 500.000 Kč na povinnou kauci.

Inspektoři se v závěru roku při kontrolách zaměřili na agenturní zaměstnávání

Opava – Státní úřad inspekce práce zahájil v průběhu měsíce listopadu a prosince celkem 107 kontrol zaměstnavatelů v rámci mimořádné akce zaměřené na agentury práce s cílem zjistit, zda nenabízejí zprostředkování zaměstnání bez platného povolení.Prozatím bylo ukončeno 22 kontrol a nalezeny nedostatky u 6 subjektů, kterým hrozí pokuta až ve výši 2 000 000 korun.

Kontrolní akce probíhá v souvislosti s novelizací zákona o zaměstnanosti, podle kterého měly agentury práce s platným povolením ke zprostředkování zaměstnání složit do 29. 10. 2017 na zvláštní účet generálního ředitelství Úřadu práce kauci ve výši 500 000,- Kč. Pokud tak neučinily v této lhůtě, jejich povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniklo.

Dle zjištění generálního ředitelství Úřadu práce nesložilo kauci přes 500 agentur práce. Podle údajů ze společné datové základny Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) mnohé z nich i nadále pokračují ve své činnosti, ovšem již bez platného povolení. Na základě těchto skutečností a písemného pokynu MPSV rozhodl Státní úřad inspekce práce o vyhlášení této mimořádné celorepublikové kontrolní akce, která bude ukončena počátkem roku 2018.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Agentura STUDENT s.r.o. uhradila kauci 500.000 Kč v řádném termínu - potvrzení o platbě

zdroj: SUIP

7phum9l0elq1ckvk2ujbdqf350