Czexit z pohledu předsedy představenstva AMSP ČR Karla Havlíčka

12.4.2018
Czexit je v současné době velmi diskutované téma.

Czexit z pohledu předsedy představenstva AMSP ČR Karla Havlíčka

Czexit je v současné době velmi diskutované téma. Dle Karla Havlíčka (předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (www.amsp.cz) by během několika let po možném odchodu ČR z Evropské Unie došlo k potížím s vývozem zboží českých podniků do zahraničí. To by mohlo zapříčinit tlak na snižování nákladů a propouštění zaměstnanců. Nejvíce by na situaci po odchodu ČR z EU doplatili lidé s nižšími příjmy.

Karel Havlíček odhaduje, že o práci by mohl přijít až milion pracovníků. Důvodem je právě snížení exportu českého zboží. V tuto chvíli je až 80% českého vývozu realizováno v rámci EU. Pokud bychom Evropskou Unii opustili, došlo by patrně ke snížení zájmu o české zboží, které by bylo pro odběratele dražší.
Dle Karla Havlíčka by byl ohrožen i trh práce. Nezaměstnanost by se mohla zvýšit až na čtyřnásobek, což by znamenalo zmíněný milion nezaměstnaných. Nepříznivý vývoj by se mohl projevit i ve mzdách – zpomalil by se jejich růst.

Dalším negativním dopadem by pravděpodobně bylo oslabení koruny, čímž by se snížila hodnota úspor. Zdražilo by se také importované zboží.

Ze studie Česko-německé obchodní  a průmyslové komory vyplývá, že odchodu ČR z Evropské Unie se obává 78% firem v České republice. Přesun investic mimo ČR by v případě Czexitu zvažovalo 28% firem.

Na negativní dopady odchodu z EU na trh práce upozorňuje i hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Dle jeho slov by odchod z EU znamenal ztrátu stovek tisíc pracovních míst.

Zdroj:

www.blesk.cz
www.euro.cz
www.euro.cz

ivirbeebs98e1v2vuf66hv6dd5