Outsourcing brigádníků, payroll, zprostředkování brigádníků

mobilní verze webu

Začněte odebírat RSS kanál brigád pro Váš nejaktuálnější přehled. Nyní už Vám žádná brigáda neuteče.

Pro firmy

Jsme členem
Asociace poskytovatelů personálních služeb

Outsourcing brigádníků a mzdový servis jako komplexní řešení

Nejlevnější a nejefektivnější způsob, jak se úplně zbavit starostí o vlastní brigádníky nebo jak rychle získat nové brigádníky

Tato varianta spolupráce je vhodná především pro pravidelné využívání brigádníků a flexibilní pracovní výpomoc. Zároveň jí lze efektivně využít pro Vaše stávající vlastní brigádníky a snížit si tak náklady za jejich vedení, mzdy a celkovou administraci, která zbytečně zatěžuje personalisty a mzdovou účtárnu.

Jak to funguje?
Brigádníci jsou Vaši zaměstnanci, avšak celý proces od jejich vyhledání, výběru, sepsání smluv až po výplatu mezd řeší naše agentura. Tato varianta je finančně výhodná díky typu pracovní smlouvy (dohoda o provedení práce, dále jen DPP), který je možno s brigádníky uzavřít. Každý zaměstnavatel, kromě agentury práce, může se zaměstnancem DPP uzavřít.

Forma DPP je díky svým parametrům ideální pro flexibilní pracovní výpomoc a zároveň z hlediska mzdových výdajů skutečně výhodná, protože nezakládá účast na odvodech zdravotního a sociálního pojištění (do 10 000 Kč hrubé mzdy). Díky našemu řešení získáte přímou úsporu ve výši 34% hrubé mzdy zaměstnance, a to bez jakéhokoli administrativního zatížení.

Co pro Vás děláme?
Naše řešení je postaveno na principu oddělení dvou činností, náboru zaměstnanců a vedení mezd.

Nábor zaměstnanců: Naše agentura Vám vyhledá pracovníky a dle objednávek realizuje a komplexně řídí jejich dodávky na Vaše pracoviště. Našim základním nástrojem je interní databáze, rozsáhlá inzerce a především náš specializovaný informační systém umožňující filtrování zaměstnanců dle předchozí praxe, odpracovaných směn apod.

Vedení mezd - payroll: Naše agentura přebírá v plném rozsahu Vaše povinnosti jako zaměstnavatele, bez Vašeho zatížení administrativou. Je to zcela shodná činnost, jakou vykonávají účetní firmy při externím zpracování mezd včetně personální agendy, navíc však provádíme výplaty mezd a další činnosti.

Naše agentura Vám zajistí standardně:

  • sepsání smlouvy s pracovníkem
  • základní školení BOZP
  • výpočet a vyplacení mzdy (vyplácíme mzdu v plné výši každý pracovní den)
  • výpočet a provedení odvodu daní
  • po skončení kalendářního roku roční zúčtování daní
  • vystavování veškerých dokumentů a potvrzení o průběhu zaměstnání
  • příprava statistických hlášení pro ČSÚ

Za správnost výpočtů a vedení mezd naše agentura smluvně ručí a v případě chyb nese veškerou odpovědnost včetně možných finančních náhrad. Měsíčně Vám standardně předáme uzavřené smlouvy, přehledy o odpracovaných hodinách, výši vyplacených mezd a odvedené dani. Na požádání vytvoříme další přehledy a výstupy dle Vašich požadavků.

Kolik to stojí?
Vaše náklady jsou plně transparentní a jsou určeny především hodinovou mzdou pracovníka. Za každou zprocesovanou hodinu účtuje Agentura STUDENT svojí odměnu obvykle ve výši 30 - 40 Kč.

Příklad výpočtu celkového hodinového nákladu pro hrubou mzdu brigádníka 75 Kč/hod:

hrubá mzda 75,00 Kč/hod
odvod sociálního a zdravotního pojištění 00,00 Kč/hod
odměna agentury 30,00 Kč/hod
Výsledná hodinová sazba nákladů
105,00 Kč/hod

Výše mzdy je z naší strany pouze navrhovaná, avšak musí odpovídat současnému stavu na trhu práce, aby zajištění Vašich objednávek bylo dobře realizovatelné.

Rychlý přehled fakturačních sazeb v návaznosti na hrubou mzdu zaměstnance:

Hrubá hodinová mzda v Kč/hod Hodinová sazba nákladů v Kč/hod
70 100,00
80 110,00
90 120,00
100 130,00

 

Jaké jsou výhody a nevýhody?
Výhodou
je jednoznačně spojení flexibility a finanční úspory. Mandátní zprostředkování od Agentury STUDENT je v praxi ověřené řešení poskytování flexibilních pracovníků s dlouhodobým efektem úspor nákladů.
Nevýhodou této varianty je její start, kdy je nutno smluvně potvrdit spolupráci, proto se nehodí na jednorázové neopakující se objednávky brigádníků.

Chcete získat více informací?