Agentura STUDENT – Novinky a sdělení. Sledujte naše sdělení. Přečtěte si, co je v agentuře nového. - Letní brigády – základní informace nejen při práci přes agenturu práce

mobilní verze webu

Začněte odebírat RSS kanál brigád pro Váš nejaktuálnější přehled. Nyní už Vám žádná brigáda neuteče.

Hledám práci

Jsme členem
Asociace poskytovatelů personálních služeb

Užitečné odkazy ke stažení
 
 
nacházíte se: student.cz | Hledám práci | Novinky a sdělení | Letní brigády – základní informace nejen při práci přes agenturu práce tisknout

Letní brigády – základní informace nejen při práci přes agenturu práce

20.6.2017

 

Chystáte se na letní brigádu? Nevíte, co přesně máte po zaměstnavateli vyžadovat? Co, může požadovat on po vás? A jak zaměstnání formou „brigády“ vlastně probíhá?

 

Níže naleznete nejčastější dotazy a odpovědi na ně.

Od kolika let mohu na brigádu a jaké práce mohu vykonávat?

Minimální věk je 15 let v případě, že máte ukončenou devítiletou základní školní docházku. Pokud vám 15 let ještě nebylo, neumožňují české zákony (§ 121 zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti) výkon práce, pokud se nejedná o uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost.

Dalším omezením je možnost uzavření hmotné odpovědnosti za pokladnu (odpovědnost za hodnoty svěřené k vyúčtování). Tu můžete podepsat až v době plnoletosti, tedy ve věku 18 let. Neznamená to, že nemůžete například prodávat zmrzlinu na stánku, pokud vám ještě nebylo 18 let. Můžete, ale pokud vám vznikne „manko“ nejste za něj odpovědni. Zaměstnavatel bude v takovém případě dávat přednost spíše plnoletým.

Omezení práce pro mladší 18 let vychází i z jiných zákunů, než je zákoník práce. Jedná se například o ustanovení "protikuřáckého zákona" - zákon č. 65/2017 Sb, který zakazuje prodej cigaret a alkoholu osobami mladšími 18 let. Takže na stánku u vody, nebo v pizerii mladší 18 let může prodávat jen nealko občerstvení.

 

Jaký typ smlouvy se mnou zaměstnavatel nebo agentura práce může uzavřít?

Základní typy pracovněprávního vztahu jsou pracovní poměry a dohody o činnostech konaných mimo pracovní poměr.

Zmíněné dohody se pro brigády využívají z 99%. Jedná se o:

 • dohodu o provedení práce (DPP)
 • dohodu u pracovní činnosti (DPČ)

Základní rozdíl obou dohod

Dohoda o provedení práce:

 • neplatí se z ní odvod sociálního a zdravotního pojištění, pokud je hrubá mzda do 10 000,00 Kč/měsíc
 • maximálně lze pracovat 300 hodin/rok na DPP u jednoho zaměstnavatele – tento limit se počítá na všechny DPP uzavřené v roce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem – tedy pokud by byly uzavřeny 2 DPP, nezvyšuje se limit na 600 hodin/rok, ale je stále 300 hodin/rok
 • tento typ smlouvy nemohou používat agentury práce pro vaše dočasné přidělení k uživateli (společnosti) – zakazuje jim to § 66 zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti

 

Dohoda o pracovní činnosti:

 • z této dohody se odvádí sociální a zdravotní pojištění stejně jako z pracovního poměru – u zaměstnance se jedná o 11% z hrubé mzdy (zaměstnavatel pak odvádí dalších 34%
 • maximálně lze na DPČ pracovat v průměru 20/hod týdně – jedná se ale o průměr za dobu platnosti smlouvy, takže pokud bude DPČ podepsána například od 01. 07. 2017 do 30. 08. 2017 a pracovat budete jen jeden měsíc 8 hodin/denně, je podmínka splněna
 • DPČ je nejčastější typ smlouvy, který s vámi na výkon brigád agentura práce uzavře pro následné přidělení k uživateli

 

Pozor na časté obcházení zákonů uzavíráním smlouvy o díle. Ta by v případě práce v obchodě, na stánku, ve skladu apod. neměla být uzavírána. Tento typ smlouvy je určen na případy, kdy například truhlář vyrábí na zakázku nábytek. Ale ne na případy, kdy zaměstnanec v provozovně zaměstnavatele s prostředky (věcmi) zaměstnavatele vykovává činnost. Rizika práce na smlouvu o dílo, nebo zcela bez smlouvy jsou:

 • pokuta ze strany inspekce práce i pro zaměstnance za výkon nelegální práce
 • minimální jistota vyplacení mzdy po provedení práce

V žádném případě nenastupujte do práce bez podepsané smlouvy, ani dohody (DPP a DPČ) nemohou být již nekolik let uzavřeny ústně!

 

Jak si mohu zkontrolovat čistou mzdu za brigádu?

Výpočet čisté mzdy je velmi složitý. Záleží vždy na typu smlouvy/dohody, jestli uplatňujete i slevu na dani (růžový formulář) apod.

Na internetu naleznete několik mzdových kalkulaček. Bohužel ne všechny umí vypočítat i odměnu (mzdu) z dohod.

Orientačně vám ale určitě pomohou. Použít můžete například:

 • kalkulačku na serveru peníze.cz, nebo
 • základní kalkulačku na našem webu
 • rozšířenou kalkulačku na našem webu

Co si mám ve smlouvě/dohodě „pohlídat“?

Součástí DPP i DPČ musí být alespoň:

 • dohodnutá výše mzdy, termín a způsob její výplaty
 • doba, na kterou se dohoda uzavírá
 • náplň práce

Smlouva musí být vždy písemně. Pokud si jako student nejste jist, zda je ve smlouvě vše, požádejte o nepodepsanou kopii smlouvy a poraďte se třeba doma s rodiči.

V případě zaměstnání přes pracovní agenturu doporučujeme zjistit si, zda se jedná opravdu o licencovanou agenturu práce.

Seznam licencovaných agentur je dostupný na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Agentura musí mít také zřízeno pojištění proti úpadku.

Povolení k dočasnému přidělování Agentury STUDENT s.r.o.

Pojištění proti úpadku Agentury STUDENT s.r.o.

 

Co musím, nebo bych měl zaměstnavateli k podpisu smlouvy doložit?

Občanský průkaz - při podpisu smlouvy/dohody se budete muset prokázat platným občanským průkazem.

Zdravotní průkaz - pro většinu prací je pak potřeba vlastnit platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství. Ten vám vystaví obvykle váš obvodní lékař. Cena se většinou pohybuje mezi 100 – 500 Kč. Pozor vystavení může trvat delší dobu – návštěvu lékaře tedy neodkládejte.

Zdravotní prohlídku - v případě práce na dohodu není potřeba absolvovat vstupní zdravotní prohlídku (pokud se nejedná o rizikovozu práci). U osob mladních 18 let je ale ze zákona potvrzení od lékaře, že smíte danou práci vykonávat, potřebné.

Potvrzení o studiu – hlavně u DPČ je důležité, abyste jej zaměstnavateli (ať již přímému, nebo agentuře práce) doložili studium. Potvrzení o studiu má přímý vliv na výši slevy na dani a také výši odvodu zdravotního pojištění. Bez platného potvrzení vám musí zaměstnavatel ze mzdy odvést vyšší zdravotní pojištění při mzdě pod 11 000 Kč/měsíc (tzv. zdravotní pojištění do minimální výše).

 

Je výhodnější hledat práci přes agenturu práce, nebo přes přímého zaměstnavatele?

Jak zaměstnání přes přímého zaměstnavatele, tak agenturu má svá pro i proti. Rozhodně s nedá říci, že jedna forma je lepší než druhá.

Výhody přímého zaměstnání:

 • možnost využití DPP

Nevýhody přímého zaměstnání:

 • obvykle měsíční vyplácení mezd

 

Výhody zaměstnání přes agenturu práce:

 • mzdy – agentury často vyplácení v dřívějších termínech - Agentura STUDENT s.r.o. například 4 x týdně v hotovosti a 2x týdně na účet
 • širší nabídka prací – nabízí se obvykle několik druhů prací pro více firem - Agentura STUDENT s.r.o. denně nabízí přes 300 směn u více jak 80 firem

Nevýhody zaměstnání přes agenturu práce:

 • nelze využít dočasného přidělení tedy uzavření smlouvy s agenturou na DPP, s čímž je spojen zákonný odvod soc. a zdrav. pojištění a tedy nižší mzda

 

Kde najít aktuální brigády?

Aktuální nabídku konkrétních brigád má na svých stránkách většina agentur, které se brigádami zabývají.

 

Na stránkách Agentury STUDENT s.r.o. naleznete širokou a denně aktualizovanou nabídka brigád

Z portálů nabízejících celorepublikově brigády určitě stojí za prozkoumání portály:

Často kladené dotazy