Agentura STUDENT – Často kladené dotazy. Na co se nás často ptáte. Vaše otázky a naše odpovědi.

mobilní verze webu

Začněte odebírat RSS kanál brigád pro Váš nejaktuálnější přehled. Nyní už Vám žádná brigáda neuteče.

Hledám práci

Jsme členem
Asociace poskytovatelů personálních služeb

Užitečné odkazy ke stažení
 
 

Často kladené dotazy

Vadí mi fronty, které jsou občas ve vaší agentuře při výplatě. Nemůžete s tím něco udělat?

Jako jediná pracovní agentura v Praze vyplácíme mzdy ihned po práci, a to v plné výši. Prostory naší čekárny a naše technické možnosti jsou však omezené. Není v našich silách zajistit takový stav, aby se v určité dny v týdnu na pokladně netvořili fronty. Přesto máme pro Vás několik rad: 1.) Využívejte v maximální míře odesílání mzdy na účet. Mzdy zasíláme samozřejmě opět v plné výši (úplně stejně jako v hotovosti na pokladně), 2krát týdně. Pracovní výkaz stačí odevzdat na jakékoliv naší přepážce (smlouvy, vydávání brigád) a Vaši mzdu Vám zašleme nejpozději do 2 pracovních dnů. V dnešní době trvá bankovní převod 1 den, takže cca do 3 až 4 dnů máte svojí mzdu na svém účtu. Bez dlouhého čekání ve frontě. 2.) Pokud se rozhodnote přesto k výplatě v hotovosti, vyhněte se pondělkům a pátkům, kdy bývají fronty největší. Obzvláště pondělky jsou nejvíce vytíženým pokladním dnem. 3.) Nenechávejte si proplácet jednotlivé směny, ale přijděte si pro výplatu více směn najednou. Pokud bude toto pravidlo dodržovat více brigádníků, fronty se tvořit nebudou. Všem brigádníkům, kteří mají tu smůlu a frontu na pokladně si vystáli nebo ještě vystojí, se omlouváme. Skutečně neumíme tento stav zvrátit. Jediným skutečným řešením je nechat si zaslat mzdu na účet. Děkujeme za pochopení.

Zprostředkovává Agentura STUDENT pracovní příležitosti pouze studentům nebo i nestudentům?

Agentura STUDENT s.r.o. zprostředkovává pracovní příležitosti studentům i nestudentům, náš název je historický od roku 1994, tehdy jsme skutečně zaměstnávali hlavně studenty. V dnešní době činí studenti už jen cca 1/3 našich brigádníků.

Od kolika let můžu pracovat u vaší agentury?

Minimální věková hranice je 16 let. Pro nezletilé je však nabídka prací značně omezená, což je dáno zákonným omezením některých provozů z důvodu bezpečnosti práce a dalších zpřísněných pravidel. Drtivou většinu našich brigád nabízíme starším 18 let.

Jaké doklady potřebuji k registraci? Platí se za registraci?

K registraci budete potřebovat platný občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a studenti aktuální potvrzení o studiu na aktuální školní rok nebo semestr. U nestudentů požadujeme u většiny brigád výpis z rejstříku trestů, který Vám vystaví na přepážkách CzechPoint, např. na poště. Registraci lze provést rovněž elektronicky prostřednictvím našich webových stránek. Za registraci ani možné následné zprostředkování brigády neplatíte žádný poplatek.

Jsou nabídky na brigády i v okolí Brna?

V Brně a okolí nabízí Agentura STUDENT jen málo brigád. Převážně pro společnost ROSSMANN spol. s r.o. Brigády v Brně Vám ale mohou nabídnout kolegové z agentury SODAT s.r.o., která sídlí přímo v Brně. Informace o této agentuře naleznete na www.sodat.cz.

Dobrý den,ráda bych se zaregistrovala ve vaši agentuře, ale bohužel nemám moc volného času a ráda bych občas chodila alespoň na nějaké nárazové práce. Chtěla jsem se zeptat zda když například půl roku nepřijmu žádnou nabídku jestli budu platit nějaké penále? Děkuji

Agentura STUDENT se specializuje na poskytování brigády. Většinou se jedná právě o nárazové brigády. Registrace v naší agentuře Vás k ničemu nezavazuje a v žádné případě nebudete platit žádný poplatek, nebo penále. Registrace Vám naopak umožní zamluvit si brigádu právě v době, kdy budete mít čas a "chuť" jít do práce.

Jak často a v jaké výši obdržím mzdu za brigádu?

Mzdy vyplácíme v hotovosti ve všední dny v pokladních hodinách, viz. kontakt. Bezhotovostním převodem na účet obdržíte mzdu 2x týdně. Mzdu Vám tedy proplatíme ihned a vždy v plné výši.

Na jakou smlouvu budu zaměstnán?

V souladu s novým zákonem o zaměstnanosti, který platí od 1.10.2004 uzavíráme s brigádníky "dohodu o pracovní činnosti" nebo "pracovní poměr na dobu určitou". Odvádíme tedy za Vás zdravotní a sociální pojištění. U některých klientů pouze pomáháme s náborem a s administrací agendy brigádníků, v takovém případě uzavíráte dohodu o provedení práce, ale Vaším zaměstnavatelem není Agentura STUDENT s.r.o., ale firma u které pracujete.

S jakým časovým předstihem si můžu rezervovat brigádu u Agentury STUDENT s.r.o.?

Od našich klientů dostáváme nové pracovní příležitosti s předstihem maximálně 3 dnů. Občas máme i nabídky s měsíčním předstihem, ale to jsou spíše výjimky. Každopádně do obsazení inzerujeme všechny nabídky na našich internetových stránkách.

Kdy si rezervovat brigádu na letní prázdniny?

Sledujte naší online nabídku, popřípadě nás kontaktujte telefonicky, avšak nejdříve v půlce června.

Co je zdravotní průkaz pro práci v potravinářství a proč je výhodné jej vlastnit?

Jak napovídá název, jedná se o průkaz, kterým dokladujete svou zdravotní bezúhonnost a tedy možnost pracovat v potravinářských provozech. Je výhodné tento průkaz vlastnit, protože mnoho agentur, včetně naší, nabízí brigády v potravinářských provozech (výroba, supermarkety, sklady potravin atd.) a pro možnost brigády v potravinářských provozech je nutné tento průkaz vlastnit. Pokud jej tedy nevlastníte, může se stát, že se Vám u mnoho agentur zúží výběr brigád. Zdravotní průkaz pro práci v potravinářství Vám vystaví Váš obvodní lékař a zaplatíte za něj přibližně 200,- Kč. Jeho platnost je neomezená časově.

Může za mne vyzvednout výplatu někdo jiný?

Ano, ale musíte dotyčnému, který za Vás bude výplatu vyzvedávat, vyplnit a podepsat plnou moc k vyzvednutí výplaty. Dotyčný se musí prokázat platným občanským průkazem.

Co je prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti (růžový formulář)?

Jedná se o prohlášení, kterým nárokujete uplatnění slevy na dani z příjmu. Tuto slevu smíte uplatňovat v jednom měsíci pouze u jednoho zaměstnavatele.

Co je sleva na dani a kdy se uplatňuje?

Sleva na dani je částka, o kterou se každému pracovníkovi snižuje daň. Každý pracovník může slevu na dani uplatnit v každém měsíci pouze u jednoho zaměstnavatele. Nárok na uplatnění slevy na dani odsouhlasí svým podpisem v prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti. Základní sleva na dani na poplatníka pro rok 2011 činí 1970,- Kč měsíčně (byla snížena oproti roku 2010 o 100,- Kč - takzvanou povodňovou daň). Studenti mladší 26 let mají navíc nárok na slevu na dani na studenta ve výši 335,-Kč měsíčně. Nárok na další slevy na dani mají například poživatelé invalidních důchodů, pracovníci, kteří splácí úvěr ze stavebního spoření apod.

Co se stane v případě, že máte v jednom měsíci více zaměstnavatelů a slevu na dani smíte uplatnit pouze u jednoho z nich?

Slevu na dani uplatňuje ten zaměstnavatel, u něhož má zaměstnanec podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti. Zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec neuplatňuje slevu na dani, srazí zaměstnanci z příjmu: * pokud měsíční příjem nepřesáhne 5.000,- Kč - srážkovou daň ve výši 15 %. Měsíční příjem se stane samostatným základem daně, daň se srazí, odvede a již nevstupuje do celoročního základu daně z příjmů fyzických osob; * pokud měsíční příjem přesáhne 5.000,- Kč - zálohu na daň ve výši 15 % - tento příjem je možné zahrnout do celoročního základu daně.

Co je roční zúčtování daňových záloh?

Pokud měl poplatník v kalendářním roce příjem ze závislé činnosti (ze zaměstnání) pouze od jednoho zaměstnavatele nebo více zaměstnavatelů postupně za sebou, může požádat o roční zúčtování svého posledního zaměstnavatele u něhož měl podepsané Prohlášení. Žádost se podává do 15. února následujícího roku a je třeba k ní přiložit potvrzení o příjmech od všech ostatních zaměstnavatelů v kalendářním roce a doklady prokazující nárok na uplatnění nezdanitelných částek (např. potvrzení o studiu). Z celkového příjmu se vypočítá celková daňová povinnost za kalendářní rok, odečtou se zaplacené měsíční zálohy a případný přeplatek se vrací (přeplatek může vzniknout vlivem kolísajícího příjmu v jednotlivých měsících nebo rozdílným zaokrouhlením). Přeplatek na dani se vrací ve výplatě za březen následujícího roku. Jestliže měl poplatník v kalendářním roce více zaměstnavatelů souběžně, případně měl kromě závislé činnosti ještě příjmy z podnikání nebo z pronájmu apod., podává si sám daňové přiznání a to nejpozději do 31.března.

Pokud způsobím škodu, kdo ji hradí?

Agentura STUDENT s.r.o. je pojištěna proti škodě, kterou způsobí její zaměstnanci u klienta, tedy na brigádě a to až do výše 2 mil. korun. Musí být však sepsán protokol o škodě, který podepíše jak zaměstnanec agentury (brigádník), tak odpovědný pracovník klienta, který škodu zjistil. Pokud tento protokol nepodepíšete, dáváte tím najevo, že jste škodu nezavinili a škoda se bude podrobněji šetřit. Pokud jste však škodu způsobili, protokol podepište a naše agentura škodu uhradí prostřednictvím svého pojištění, jediné co zaplatíte Vy, je spoluúčast ve výši 1000,- Kč. Samozřejmě, že toto pojištění nelze uplatnit pokud Vám byl prokázán úmysl škodu způsobit.

Jsem pojištěn pro případný úraz na pracovišti?

Ano, jako náš zaměstnanec jste ze zákona pojištěn pro případný pracovní úraz.

Kdy mohu brigádu zrušit a co se stane pokud se na brigádu nedostavím?

Brigádu můžete zrušit telefonicky na čísle 271 910 256 minimálně dva (2) pracovní dny před zahájením brigády. Pokud brigádu nezrušíte a nedostavíte se, postupujeme podle podmínek ve smlouvě a budeme nuceni po Vás požadovat náhradu škody ve výši 500,- Kč. Pokud se opakovaně na brigádu bez omluvy nedostavíte, stáváte se pro naší společnost nežádoucí.

Poslat otázku