Dočasné přidělení zaměstnance, agenturní zaměstnávání, temporary help

mobilní verze webu

Začněte odebírat RSS kanál brigád pro Váš nejaktuálnější přehled. Nyní už Vám žádná brigáda neuteče.

Pro firmy

Jsme členem
Asociace poskytovatelů personálních služeb

Agenturní zaměstnávání - dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce

Komplexní řešení dočasné pracovní výpomoci - full outsourcing, komplexní servis a služby v oblasti krátkodobého zaměstnávání

Varianta dočasného přidělení je velmi univerzální a je vhodná pro využití zaměstnance na krátkodobé i dlouhodobé období, na nárazové akce, náhradu za stálého zaměstnance apod.

Jak to funguje?
Pracovníky dle Vašeho zadání vyhledáme, zaměstnáme v pracovněprávním vztahu, vyšleme na Vámi určené pracoviště a po ukončení jejich práce splníme veškeré zákonné povinnosti zaměstnavatele, tj. provedeme výplatu mzdy a odvedeme pojistné. Vy jako náš klient nejste zatíženi žádnou administrativou, pouze potvrzujete odpracované hodiny.

Tento proces se dle litery zákona nazývá dočasné přidělení zaměstnanců agentury práce k uživateli. Agentura STUDENT je agenturou práce, brigádníci jsou dočasně přidělovaní zaměstnanci, uživatelem je Vaše firma, která brigádníky využívá. Dočasné přidělení je popsáno v Zákoníku práce a v Zákoně o zaměstnanosti.

Kolik to stojí?
Hodinová fakturační sazba se skládá z těchto položek (výsledná částka je pak jejich součtem):

  • Mzdové náklady za zaměstnance, tj. hrubá mzda
  • Zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění
  • Odměna naší agentury za provedení komplexní služby, tj. cena za zprostředkování a servis (fixní položka, která se nemění se změnou výše hrubé hodinové mzdy)

Odměna naší agentury je stanovena ve výši 30až 50 Kč za jednu odpracovanou hodinu dočasně přiděleného zaměstnance dle náročnosti Vašich objednávek a jejich objemu a četnosti.

V naší odměně je zahrnuto:

  • Vyhledání a výběr pracovníků
  • Veškerá administrativa spojená s dočasným přidělením a mzdovým servisem (sepsání smluv, přihlášky a odhlášky na OSSZ a ZP, výplaty mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění, zúčtování daní)
  • Vystavování všech dokladů pro zaměstnance a státní úřady
  • Pojištění odpovědnostní škody až do výše 2 milionů Kč (včetně administrace škodních událostí a jejich likvidace)
  • Pojištění na pracovní úrazy (včetně možné administrace úrazů a jejich řešení)

Příklad výpočtu celkové hodinové fakturační sazby pro hrubou mzdu brigádníka 100 Kč/hod:

hrubá mzda 100,00 Kč/hod
odvod sociálního a zdravotního pojištění 34,00 Kč/hod
odměna agentury 30,00 Kč/hod
Výsledná fakturovaná částka 164,00 Kč/hod

Výše mzdy závisí na druhu práce a zákonem vyžadovaných srovnatelných podmínkách Vašeho kmenového zaměstnance na obdobné pozici, na jakou je brigádník přidělen. Důležitým faktorem k určení mzdy je také situace na trhu práce.

Rychlý přehled fakturačních sazeb v návaznosti na hrubou mzdu zaměstnance:

Hrubá hodinová mzda v Kč/hod Fakturační hodinová sazba v Kč/hod
100 164,00
110 177,40
120 190,80
130 204,20

Naše cenová politika je zcela transparentní, výsledná fakturační sazba se řídí vždy výše uvedeným výpočtem, tj. závisí na konkrétní výši hodinové mzdy. Fakturační sazby jsou uvedeny bez DPH, která činí 20%.

Jaké jsou výhody a nevýhody?
Výhodou pro dočasné přidělení je na straně našeho klienta maximální flexibilita a jednoduchost celého procesu s přidanou hodnotou ve formě pojištění škod, které mohou brigádníci způsobit.
Nevýhodou je částka za platbu povinných odvodů pojistného, která se promítá do fakturační sazby. Odvody pojistného jsou pro Agenturu STUDENT jako registrovanou agenturu práce s licencí MPSV v režimu dočasného přidělení ze zákona povinné.

Chcete získat více informací?